Mission

Tạo ra kênh tổng hợp tất cả các job Brse/PM cho ứng viên, bao gồm cả công ty Outsource của Việt Nam và công ty Nhật. Giúp ứng viên không cần liên lạc với nhiều bên Headhunt nhưng vẫn thoải mái lựa chọn được nhiều Job phù hợp để apply cùng lúc.

Hỗ trợ ứng viên trong quá trình phỏng vấn, giúp ứng viên đạt được offer như mong đợi

Nhật Bản

Frontend Jobs

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Contact:

Email: [email protected]

Skype: anne.huong117

Powered by Fruition